De macht van de traditie

Het keizerschap van Augustus en Constantijn

Diederik Burgersdijk

In De macht van de traditie behandelt Diederik Burgersdijk de manier waarop Constantijn de Grote zijn revolutionaire keizerschap baseerde op dat van de eerste keizer van het Romeinse rijk, Augustus. Diens beschermgod Apollo, de lichtgod, stond model voor veel andere schutsgoden als Aurelianus’ Sol, de oosterse zonnegod, en uiteindelijk ook voor Constantijns eigen Christus, de vredevorst die tijdens Augustus’ regering geboren werd.

Constantijns regeerperiode werd beheerst door twee tegengestelde krachten: de aanhang van het traditionele klassieke pantheon en het oprukkende christendom. Constantijn weifelde maar koos uiteindelijk overtuigd voor de god die zijn concurrenten ver zou overvleugelen. Bij de beschrijving van dit historische proces maakt de auteur gebruik van niet eerder voor Nederlands publiek ontsloten bronnen, waaronder de toespraken die heidense redenaars tot de christelijke keizer richtten. Zo ontstaat een helder beeld van de beslissende krachten die het christendom over het heidendom deden zegevieren.

Quotes:
‘Burgersdijk heeft met De macht van de traditie een prikkelend, erudiet en toegankelijk boek heeft geschreven dat hopelijk zijn weg naar een breed publiek weet te vinden.’ Tijdschrift voor Geschiedenis

‘Burgersdijk is een zorgvuldig historicus, hij verkies de ironie boven de sneer. Het resultaat mag er zijn.’ NRC – Allard Schröder

‘Burgersdijk zet in zijn interessante boek de beide heersers [Augustus en Constantijn] naast elkaar.’ Geschiedenis Magazine

‘Het thema van De macht van de traditie is boeiend en Burgersdijk laat terecht zien dat de herinnering aan een keizer van de daadwerkelijke geschiedenis kan afwijken.’ Nederlands Dagblad