De klerk Bartleby

Een verhaal van Wall Street

Herman Melville

Het is druk op het griffierskantoor. Er moet iemand bij.
Op een ochtend staat hij op de stoep: Bartleby. Vanaf het
moment dat hij het kantoor betreedt wordt alles anders.
Want in eerste instantie werkt hij braaf mee, hij doet zijn best, maar
op een gegeven moment weigert hij een gewoon, alledaags klusje. En
dat weigeren, dat wordt erger en erger…
Bartleby is een klassiek verhaal van Melville, die beroemd werd met
Moby Dick. Het zou gaan over de vrije wil, over klinische depressie,
over protest, over de moderne maatschappij, over nee durven zeggen,
over verhalen vertellen, over eenzaamheid, over opstand. Maar
waarom kan het niet het over al die zaken tegelijk gaan? Bartleby is
een groots en tijdloos en tegelijk heel klein meesterwerkje, tot en met
het tragische einde en de dramatische verzuchting in de laatste zin.

Quotes:
'Miniatuurmeesterwerk fraai gepresenteerd' de Volkskrant *****

'Iedereen moet dit meesterwerk van Melville lezen. […] Dit perfecte verhaal, gevat in een geïllustreerde uitgave, draait om een overgevoelige klerk die kansen heeft gemist. 125 jaar na Melville’s dood is er een fijne vertaling.' NRC Handelsblad *****

'Het is een van de haast oneindige kwaliteiten en facetten van dit verhaal van Melville: de tragiek niet zozeer van Bartleby maar van de burgerlijke verteller, die eveneens vele dingen liever niet zou doen en de omweg van dit verhaal nodig heeft om dat aan zijn medemensen te vertellen.' de Groene Amsterdammer