De keltische mythen

Goden en legenden van het oude Ierland en Wales

Miranda Aldhouse-Green

Van goden, schurken en helden tot monsters en druiden: De Keltische mythen biedt een uitgebreide staalkaart van mythen uit
Ierland en Wales. Miranda Aldhouse-Green, expert op het gebied van
archeologie en sjamanisme, vertelt aanstekelijk over deze onbekende
antieke wereld.
Overbekend is de Griekse mythologie – maar wie alleen daarover
leest mist de rijkdom van de Kelten. In dit zeer informatieve boek
neemt de schrijfster de lezer mee in deze inspirerende traditie en
plaatst zij de Keltische mythen in hun archeologische en literaire
context. Vele fraaie vondsten, van beeldjes tot tekstfragmenten, illustreren
haar betoog. Voor de liefhebber van mooie en tijdloze verhalen
valt hier veel te genieten: ook de Kelten verklaarden de wereld die
ze zagen vanuit een wereld die ze bedachten. Mythologie is van alle
tijden.