De jeugd van tegenwoordig

Emancipatie van liefde en lust sinds 1880

Cas Wouters

Sinds 1880 is de jeugd van tegenwoordig grondig veranderd, samen met de verhoudingen tussen de generaties, de seksen en de sociale klassen.
Dat bracht ophef en soms morele paniek teweeg, zoals over seksualisering:
van steeds kortere rokken, seks voor het huwelijk en ongehuwd
samenwonen, tot terloopse seks met onbekenden en seks als ruilmiddel. Maar de ongelijkheid tussen ouders en kinderen verminderde
en hun band werd intiemer en vertrouwelijker. Zo wilden steeds meer ouders hun kinderen leren zichzelf te sturen en daartoe vonden ze liefdevol bijsturen belangrijker dan het afdwingen van gehoorzaamheid.
Het was een emancipatie van jongeren die gepaard ging met een emancipatie van hun seksualiteit en met opschuivende geilgrenzen.
Hier wordt verteld hoe de seksuele ontwikkeling van jongeren de afgelopen honderddertig jaar is veranderd, en hoe dat past in de maatschappelijke
ontwikkeling van seksualiteit. Gegevens over sociale klassen,
over nieuwe Nederlanders en over de usa worden met elkaar vergeleken,
en reeksen levendige voorbeelden geven een spannend beeld van de omgang met liefde en lust van ‘de jeugd van tegenwoordig’. Cas Wouters laat zien hoe veranderingen in de machtsverhoudingen kunnen
verklaren waarom we in Nederland informeler en seksueler zijn geworden dan in andere westerse landen.