De eerste wereldtaal

De geschiedenis van het Aramees

Holger Gzella

Het Aramees is een exotische taal, maar duikt toch overal op. In de wereldrijken van het oude Nabije Oosten was het Aramees de ambtelijke taal: delen van de Bijbel, de Dode-Zeerollen en de joodse traditieliteratuur zijn in het Aramees geschreven, en Jezus en zijn tijdgenoten in het Romeinse Syrië-Palestina spraken een Aramees dialect. Het ligt ten grondslag aan de oosters-christelijke traditie, wordt sinds de vroegmoderne tijd op westerse universiteiten onderwezen, inspireert de populaire cultuur en wordt nog steeds gesproken, onder meer door minderheden in Nederland.

De rijke geschiedenis van het Aramees verbindt het oude met het moderne Nabije Oosten. De taal wordt hier voor het eerst op een levendige en wetenschappelijk gefundeerde manier beschreven, vanaf zijn vroegste verschijning, via allerlei opeenvolgende politieke en sociale contexten, tot nu toe. Het gaat daarbij niet alleen om de taal, maar ook om de Aramese cultuur. Duidelijk wordt dat deze wereldtaal van grote invloed is geweest op de wereld zoals we die nu kennen.

Quotes:
'Gzella bedrijft wetenschap op haar mooist. Zijn alzijdige benadering is indrukwekkend breed en diep - zou er iets zijn dat deze virtuoos niet weet over het Aramees, het Hebreeuws en de taalhistorische context van de Bijbel?' Trouw ★★★★★

'Een boeiende les cultuurgeschiedenis - voor fijnproevers.' Algemeen Dagblad ★★★★

‘Een fantastisch boek. Als je van taal houdt en je wilt teruggaan naar een van de belangrijke oorsprongen van taal, dan moet je dit boek zeker lezen!' - schrijver en taalkundige Wim Daniëls in uitzending De Nieuws BV, radio 1

'Het Aramees is nog springlevend.' Nederlands Dagblad

'Het boek getuigt van een grondige stofbeheersing en is pakkend geschreven.' Reformatorisch Dagblad

‘Met aandacht voor de kleinste details weet Holger Gzella de indrukwekkende geschiedenis van het Aramees te reconstrueren. Zijn boek De eerste wereldtaal leest als avontuur van de geest.’ Mare - Marc van Oostendorp