De dichter als vakman

Wat maakt goede poëzie goed? Talent? Techniek?

Horatius

In een lang gedicht onderwijst Horatius, de kenner, de
ervaringsdeskundige bij uitstek, zijn leespubliek in de
kunst van het schrijven van poëzie en toneel. Het verenigen
van het nuttige en het aangename, intellectuele uitdaging,
karakterontwikkeling, eenheid en autonomie van
het kunstwerk, maar ook ‘in medias res’ en vele andere
literaire technieken die nog altijd gehanteerd worden
komen aan bod. De vertaling van Piet Schrijvers is vele
malen terecht geprezen om zijn veelzijdigheid en stijl.