De bijbel voor ongelovigen

Guus Kuijer

Alle delen (zes stuks!) van De Bijbel voor ongelovigen zijn nu in één gebonden boek gebundeld, en geïllustreerd met beroemde zeventiende-eeuwse schilderijen en miniaturen.
Alle Nederlandse en Vlaamse kunstenaars van naam uit de late middeleeuwen tot en met de zeventiende eeuw hebben Bijbelse verhalen geschilderd, en de meest tot de verbeelding sprekende daarvan worden in deze Bijbel voor ongelovigen gereproduceerd.

Quotes:
‘Iedereen die deze basisverhalen van de Westerse cultuur half vergeten is, moet Kuijers Bijbel voor ongelovigen lezen. Zo geestig, zo scherp.’ NRC Handelsblad

‘Kuijers navertelling is genadeloos, zijn beheersing van de verhalen superieur, geen bijbels detail blijft onopgemerkt.’ NRC ★★★★★

‘Een originele, literaire onderneming die zijn weerga niet kent.’ De Groene Amsterdammer

‘Meeslepend, onweerstaanbaar grappig, intelligent en licht.’ de Volkskrant

‘Ontzettend smakelijke lectuur [...] die met veel vaart en humor is geschreven.’ Trouw

‘Wat een plezier om de grote verhalen voorgeschoteld te krijgen door een begenadigd verteller als Kuijer.’ Dagblad van het Noorden

‘Een magistraal orgelpunt achter wat met recht zijn magnum opus mag worden genoemd.’ De Standaard ★★★★

‘Er is moed voor nodig om zoiets monumentaals als de Bijbel te herschrijven, maar als iémand het kan, is het Guus Kuijer met zijn ontwapenende speelsheid.’ Happinez

‘Ook trouwe Bijbellezers worden erdoor aangespoord de Bijbel zelf ter hand te nemen en de vragen die Kuijer via zijn helden stelt tot zich te laten doordringen.’ Kerk in Stad

‘Om te vloeken van plezier: zo goed is dit vierde deel van Guus Kuijers Bijbel voor ongelovigen.’ NRC Handelsblad •••••

‘De schrijvers van het oude testament mogen Kuijer dankbaar zijn dat hij hun werk nog eens eigentijds over doet.' Leidsch Dagblad