De bijbel voor ongelovigen 5

De twee koninkrijken, Job en de profeten

Guus Kuijer

Een veelomvattend deel: het Noordrijk wordt
onder de voet gelopen, Jeruzalem verwoest,
de hooggeplaatsten in de Babylonische ballingschap
gevoerd.
Met Job betreden we filosofisch terrein: wat
als het kwaad goede mensen straft? Speelt
God een rol in het lijden? Bestaat toeval? En
we lezen over de profeten, Jesaja, Jeremia,
Ezechiël, Amos en de sociale rechtvaardigheid,
en Jona en zijn grote vis.

Quotes:
'Ontzettend smakelijke lectuur [...] die met veel vaart en humor is geschreven.' Trouw - Wolter Huttinga ****

'Met het vijfde deel van zijn Bijbel voor ongelovigen zet Guus Kuijer een magistraal orgelpunt achter wat met recht zijn magnum opus mag worden genoemd. […] 'Intelligente en meesterlijk geschreven herinterpretatie van de Bijbel' De Standaard - Hilde van den Eynde ****