De bijbel voor ongelovigen 3

Saul, David, Samuel en Ruth

Guus Kuijer

De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen
(en gelovigen).
In dit deel: 2 Samuël en een deel van Koningen.
Het bevat het koningschap van David en diens dood,
en de regering van Davids zoon Salomo en zijn duizend
vrouwen. Die maken dat Salomo ontrouw wordt
aan de God van Israël. Het rijk scheurt, en Israël en
Juda krijgen concurrerende koningen.
Een bloedige geschiedenis volgt. Het verhaal van
David die Batseba in bad bespiedt, haar begeert en
daarom haar man Uria de dood injaagt, en dat van
Absalom die de verkrachting van zijn dochter Tamar
wreekt zijn literaire hoogtepunten. Passie en hartstocht,
ontrouw en wraak, liefde en trouw – de verhaalkunst
bereikte nooit grotere hoogten.
Guus Kuijer heeft veel succes met De Bijbel voor
ongelovigen
: er zijn van de eerste drie delen al meer
dan 45 000 exemplaren verkocht.

Quotes:
‘Met zijn groot gevoel voor humor, zijn lichte stijl, zijn eruditie en zijn opvliegende aard heeft Kuijer het boek Samuël verrijkt met duiding en verdieping en ontdaan van zijn vrome laag.’ NRC Handelsblad – Wilfred Takken (****)

‘De drie delen van Guus Kuijers Bijbel voor ongelovigen vormen een originele, literaire onderneming die zijn weerga niet kent.’ De Groene Amsterdammer – Joost de Vries

‘Wat een plezier om de grote verhalen voorgeschoteld te krijgen door een begenadigd verteller als Kuijer.’ Dagblad van het Noorden