De bijbel voor ongelovigen 1 en 2

Guus Kuijer

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen.

Deel 1
Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend.

Deel 2
In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het
volk van Israël uit Egypte wegvlucht en in Kanaän terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is
de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot
aan de grens van het Beloofde Land, het land van melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die
de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen
de rechters, waarvan Simson misschien wel de beroemdste is. Eén thema is steeds aanwezig: de
Israëlieten worden telkens opnieuw verleid door vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch
vooral recht in de leer moeten blijven.

Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is. De Bijbel van Kuijer leest als een roman.