De andere linkerkant

Links en rechts in de evolutie

Tijs Goldschmidt

Het onderscheid tussen links en rechts beheerst op allerlei manieren ons dagelijkse leven. En toch is het zelfs voor wetenschappers moeilijk om aan te geven waar het verschil in zit. In De andere linkerkant laat Tijs Goldschmidt zien hoe biologen en psychologen, maar ook kunstenaars en alle andere links- en rechtshandigen proberen hier greep op te krijgen. Over links en rechts wordt iedereen voordurend gedwongen na te denken, maar zonder goed te weten wat het is.
De andere linkerkant is gebaseerd op de Stephen J. Gould-lezing, die Tijs Goldschmidt in Leiden uitsprak.