Brief aan mijn vader en ander proza uit de nalatenschap

Franz Kafka

‘Mijn schrijven ging over jou,’ luidt Kafka’s oordeel over zijn eigen literaire werk in ‘Brief aan mijn vader’. Veel van de teksten in deze verzameling (zoals de beroemde verhalen ‘Onderzoekingen van een hond’, ‘Het hol’ en ‘Bruiloftsvoorbereidingen op het land’) en zeker ook veel van de ‘Aforismen’ gaan bovendien over de verhouding van het individu tot de ander, de samenleving, de macht.
Kafka schreef zijn beroemde ‘Brief’ vijf jaar voor zijn dood, toen hij zesendertig was. Dat hij er meer dan particuliere waarde aan hechtte, blijkt uit het feit dat hij er een getypt manuscript van maakte. Toch was de brief wel degelijk voor zijn vader bedoeld, maar Kafka durfde hem niet zelf op te sturen. Hij vroeg zijn moeder de brief door te geven, maar zij weigerde. Het is een uiterst persoonlijk, pijnlijk en aangrijpend document waarin de vadergestalte bijna mythische vormen aanneemt. Geen wonder dat deze ‘casus uit de wereldliteratuur’ in de psychoanalyse in talloze publicaties opduikt.

Brief aan mijn vader en ander proza uit de nalatenschap bevat een keuze uit de nagelaten verhalen en fragmenten.

Quotes:
‘Kafka-bundel vol mooie, kleine verrassingen.’ ★★★★ Arjan Peters, de Volkskrant

‘Kafka in topvorm.’ Maarten Moll, Het Parool

‘En voor wie nog twijfelt is er de nieuwe, voortreffelijke Kafka-vertaling van Willem van Toorn, die in het onlangs verschenen deel Brief aan mijn vader en ander proza uit de nalatenschap overtuigend laat zien hoe Kafka op lichte, heldere toon en met wrede humor over vernedering, machteloosheid en schuldgevoel schrijft.’ Michel Krielaars, NRC

‘Zo multi-interpretabel als Kafka's fictie is […], zo ondubbelzinnig is de brief die hij vijf jaar voor zijn overlijden aan zijn vader richtte. Je voelt je een beetje een voyeur als je hem leest. […] Maar interessant is hij wel, want hij werpt een uniek licht op thema's - onbestemd schuldbesef, het gevoel een uitzonderingsgeval te zijn, machtsverschil natuurlijk - die in vrijwel ieder verhaal van Kafka een rol spelen.’ Trouw

‘Een overwachte schatkamer.’ Hans Ester, Nederlands Dagblad