Benedenwereld

Reizen in de diepe tijd

Robert Macfarlane

‘We weten zo weinig van de werelden onder onze voeten. Kijk op een heldere nacht omhoog en je ziet het licht van sterren meer dan duizenden triljoenen kilometers van ons vandaan. Kijk naar beneden en je blik stuit op topgrond, tegel of teen…’
Benedenwereld, is een reis naar de materiële, mythologische en herinnerde wereld onder onze voeten. Centraal staat de vraag of we goede erflaters zijn. Zorgen we goed genoeg voor de aarde? Wat halen we uit haar, wat leren we van haar, welke fossiele resten laten we achter?
Macfarlane neemt ons mee naar de ijsblauwe diepten van de gletsjers van IJsland, naar de ondergrondse netwerken waarmee bomen met elkaar communiceren, naar grafmonumenten uit de bronstijd, naar rotsschilderingen in verre arctische grotten. Benedenwereld is een reis naar de diepe tijd van het verleden en naar de toekomst van onze planeet. Het bestrijkt de hele wereld en toont de onontkoombare gevolgen van ons handelen. In een onderzoekslaboratorium op anderhalve kilometer diepte betrappen we de oorsprong van het universum en we gaan naar een ruimte waar ons kernafval de komende vijfhonderdduizend jaar zal zijn opgeslagen. Wat doen wij met de aarde, wat doet de aarde met ons? Benedenwereld is veelomvattend en krachtig, een nieuw hoofdstuk in Macfarlanes lange zoektocht naar de relatie tussen het landschap en het menselijk hart.