Suetonius

Gaius Suetonius Tranquillus (ca. 70-140) was een Romeins geschiedschrijver. Van zijn leven is slechts bekend dat hij als ambtenaar onder keizer Hadrianus diende tot hij werd ontslagen als gevolg van hofintriges.
De vita duodecim Caesarum (Keizers van Rome) werd rond 121 gepubliceerd en bevat twaalf biografieën van keizers, ondergebracht in acht boeken. Suetonius ging in zijn onderzoek nauwkeurig te werk en raadpleegde allerlei bronnen, zoals memoires, redevoeringen, brieven en poëzie van de keizers in kwestie, en had uiteindelijk zelfs toegang tot het keizerlijk archief. Hij was vooral geïnteresseerd in de mens achter de functie, zijn kwaliteiten en gebreken, wat resulteerde in zeer precieze opsommingen, compleet met deugden en ondeugden, waardoor de lezer zelf makkelijk de persoonlijkheid van de bewuste keizer kan reconstrueren. Fysieke kenmerken, kleding en hobby’s hebben Suetonius’ bijzondere belangstelling.
Veel van zijn werk is verloren gegaan. Van De viris illustribus, korte levensbeschrijvingen van beroemde mannen, is slechts een klein deel bewaard. Van ander werk zijn nog slechts de titels bekend. Uit hun variëteit valt op te maken dat hij zich met allerlei soorten onderwerpen heeft beziggehouden.