Petronius

Petronius was een vertrouweling van keizer Nero en maître des plaisirs aan diens hof. Veel meer weten we niet, behalve dat hij een principiële immoralist en een levensgenieter was. De geschiedschrijver Tacitus schrijft: ‘Petronius passeerde zijn dagen slapend, zijn nachten met de verplichtingen en genietingen des levens.’ Om aan een vonnis te ontkomen pleegde hij in 66 n.Chr. zelfmoord.