Patrick Lateur

Patrick Lateur (1949, Beveren-Leie) studeerde klassieke filologie aan de KU Leuven en was van 1973 tot 2007 leraar Grieks en Latijn aan het Sint-Vincentiusinstituut te Gijzegem (Aalst). Als auteur debuteerde hij op latere leeftijd met de dichtbundel Catacomben (1991), en vervolgens verschenen de bloemlezing Muze, zeg me… (1993) en de vertaling van het Pervigilium Veneris (1996). Naast dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen leverde hij ook redactioneel werk met o.m. een leeseditie van het gebundelde en nagelaten dichtwerk van Anton van Wilderode. Eind 2004 werd hij opgenomen in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in opvolging van Hubert van Herreweghen. Hij is lid van het Guido Gezellegenootschap en van PEN, en redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen. Van dit tijdschrift was hij hoofdredacteur van 1995 tot 2004. Hij publiceerde gedichten, vertalingen en bijdragen in o.m. De Brakke Hond, De Tweede Ronde, Hermeneus, Kleio, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Po√ęziekrant, Revolver en Tetradio. Voor zijn vertaling van de Ilias ontving hij de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren.