Marita Mathijsen

Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam. Zij schreef studies over de Nederlandse negentiende
eeuw en over moderne schrijvers als Harry Mulisch en Hans
Faverey. Haar columns en essays verschijnen vooral in NRC Handelsblad.
Voor De geest van de dichter kreeg zij de Multatuliprijs, en voor
haar culturele inzet de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen.