De liefdesgedichten

Leonard Nolens

In 1999 verscheen voor het eerst de bundel De liefdesgedichten van Leonard Nolens: een bloemlezing door de dichter zelf uit wat hij schreef over de liefde: de mooie, de zoete, de wrange, de onmogelijke, de grote liefde.
Liefdespoëzie behoort tot de meest essentiële poëzie die er is maar er zijn maar weinig dichters die er echt goed in zijn. Nolens is er echt goed in. Omdat hij alle elementen van de liefde onder de loep durft te nemen en er in zijn volle, oprechte en gepassioneerde toon over schrijft.

Deze nieuwe en zeer vermeerderde uitgave van De liefdesgedichten verschijnt ter gelegenheid van de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Leonard Nolens.

‘Zijn mooiste gedichten schrijft hij in wat voor hem het moeilijkste van alle genres moet zijn: het liefdesgedicht.’ NRC Handelsblad