Stenen voor een ransuil

Maarten ’t Hart

Lees dit boek als je Maarten ’t Hart wilt leren kennen.

Zoals bekend is Maarten ’t Hart afkomstig uit een streng gereformeerd milieu. In zijn literaire debuut Stenen voor een ransuil verzet ’t Hart zich reeds, aldus criticus Georges Wildemeersch, ‘tegen een onleefbare wereld waarin fanatisme en kortzichtigheid, wereldvreemdheid en geestelijke wreedheid hoogtij vieren’. Hij geeft een afstandelijk en precies geformuleerd verslag van de religieuze verminking die hem en veel van zijn generatiegenoten tot in lengte van jaren zal bepalen.

Stenen voor een ransuil bestaat uit drie lange verhalen, waarbij we de hoofdpersoon leren kennen op verschillende momenten in zijn leven. Met dit debuut bewees Maarten ’t Hart meteen een geboren schrijver te zijn.