De wereld van Maarten ’t Hart

De beste stukken over natuur, literatuur, religie en muziek

Maarten ’t Hart

In 1976 verscheen, onder de titel De kritische afstand, de eerste essaybundel van Maarten ’t Hart. Zijn vak, de ethologie, vormde de inspiratiebron voor prikkelende beschouwingen over het gedrag van mensen, bekeken via de omweg van diergedrag. In 1978 volgde de tweede essaybundel, De som van misverstanden, over bewonderde schrijvers. De bundel werd bekroond met de J. Greshoff-prijs. Daarna volgden nog tal van essaybundels. De wereld van Maarten ’t Hart is een representatieve bloemlezing essays waarin alle onderwerpen aan bod komen. Steeds verrassend, altijd eigenzinnig, worden literaire, biologische, religieuze, feministische en muzikale onderwerpen onbekommerd van dwarse kanttekeningen voorzien.