Henk-Jan Grotenhuis

Henk-Jan Grotenhuis, geboren in 1959, getrouwd, vader van drie kinderen, plichtsgetrouw rijksambtenaar, is samen met Tim Duyff de auteur van twee opmerkelijke voetbalboeken. Het grote juichen,verschenen in 2007, is een historische verhandeling over het triomfvertoon in het voetbal. Het boek oogstte juichende kritieken. In 2015 verscheen de opvolger, De doodschop voorbij. Een verhaal over de beschaving en het voetbal. Over voetbal als noodzakelijk kwaad. En hoe dit mannenbolwerk onder druk kwam te staan en uitgroeide tot voorbeeldwereld. Zij het een voorbeeldwereld in voortdurende verlegenheid. De doodschop voorbij, een boek over het jongenshart.