Contact

Singel Uitgeverijen
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
Telefoon: 0031 20 76 07 210
E-mail: info@singeluitgeverijen.nl

Rabobank 191687758 t.n.v. Singel Uitgevers BV
IBAN: NL06RABO0191687758
BIC: RABONL2U
BTW id NL 854250384B01
KVK Amsterdam 61199850

 

Manuscript
U kunt uw manuscript ter beoordeling voorleggen aan Singel Uitgeverijen. Dit mag een volledig manuscript of deel van een manuscript zijn, met begeleidende e-mail. Of een van de tot Singel Uitgeverijen behorende uitgeverijen besluit om uw manuscript in boekvorm uit te brengen, is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit ervan: er wordt gekeken of uw manuscript past binnen het fonds van de uitgeverij, en ook of de investering die gemoeid is met de productie van het boek redelijkerwijs kan worden terugverdiend. Wij nemen alleen digitale inzendingen in ontvangst, u kunt uw manuscript sturen naar een van de uitgeverijen. De adressen van de verschillende uitgeverijen zijn:
info@querido.nl
info@uitgeverijq.nl
info@nijghenvanditmar.nl
info@uitgeverijathenaeum.nl (alleen vertalingen en non-fictie)
info@arbeiderspers.nl
info@degeus.nl

U ontvangt geen ontvangstbevestiging.

LET OP: graag in de onderwerpregel van uw e-mail vermelden: “Ingezonden manuscript van … (vul hier uw eigen naam in) met als titel … (vul hier de titel van uw manuscript in)”.

Wij streven ernaar om u binnen drie maanden uitsluitsel te geven. Helaas is het, door de zeer grote hoeveelheid manuscripten die Singel Uitgeverijen dagelijks krijgt toegestuurd, niet mogelijk afwijzingen van een leesrapport te voorzien. Over de beoordeling kan evenmin worden gecorrespondeerd.

 

Publiciteit, aanvragen recensie-exemplaren & beeldmaterialen
Wilt u een aanvraag doen voor recensie-exemplaren en/of beeldmateriaal, of contact opnemen met een van onze auteurs ten behoeve van publiciteit? Stuur dan een e-mail naar de publiciteitsafdeling van de bijbehorende uitgeverij via onderstaande adressen.
Uitgeverij Querido: publiciteit@querido.nl
Uitgeverij Q: publiciteit@uitgeverijq.nl
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar: publiciteit@nijghenvanditmar.nl
Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep: publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl
Uitgeverij De Arbeiderspers: publiciteit@arbeiderspers.nl
Uitgeverij De Geus: publiciteit@degeus.nl

 

Rechten
Wilt u een gedicht of een fragment uit een boek overnemen, in een bloemlezing opnemen, op uw website plaatsen of voor eigen gebruik drukken? In al deze en soortgelijke gevallen dient u een kleine vergoeding aan de schrijver te betalen. Voor dit soort overnames kunt u contact opnemen met:

Martijn Prins
copyright@singeluitgeverijen.nl

Vermeld bij uw aanvraag: om welke tekst het gaat, waar u die tekst voor wilt gebruiken, de oplage en de eventuele verkoopprijs.

 

Film- en theaterrechten
Wilt u de rechten aanvragen van een van onze boeken voor bewerking in de vorm van film, theater of musical, dan kunt u contact opnemen met:

Janny Nijhof
j.nijhof@singeluitgeverijen.nl

 

Querido Kinderboeken
Uitgeverij Querido werd in 1915 door Emanuel Querido opgericht. In 1971 ging Querido naast boeken voor volwassenen ook kinderboeken uitgeven.

www.queridokinderboeken.nl