Pierre Bayard

Pierre Bayard (1954) is docent Franse literatuur en psychoanalyticus. Vanuit beide disciplines – literatuur en psychoanalyse – en uit de combinatie daarvan laat hij met regelmaat kritische essays verschijnen die getuigen van een tegendraadse inslag met betrekking tot literatuur en hoe de traditie wil dat daarmee wordt omgegaan.