Frank Westerman

Frank Westerman (1964) is schrijver van meervoudig bekroonde boeken als Ingenieurs van de ziel, El Negro en ik en Ararat. Met zijn recente titels Stikvallei en Een woord een woord oogst hij lof in binnen- en buitenland. In het najaar van 2016 was hij de tweeëndertigste gastschrijver aan de Universiteit Leiden en de eerste die zich toelegde op het genre van de reportage.