Odyssee

Een zwerver komt thuis

Homeros

De Odyssee is het mooiste boek ooit over eilanden en ellende, over monsters en minnaars, over vaders en zonen, over een man en zijn vrouw.
Met Odysseus verkent de lezer de oude wereld, op en rond de Middellandse Zee, en met hem vraagt hij zich af wat de brutaliteit van de Cycloop of het lied van de Sirenen voorstelt in het licht van de grote thuisreis. De lezer voelt mee met Telemachos, die zijn vader zoekt, verafschuwt de vrijers, sympathiseert met Penelope. En wacht met haar.
Vierentwintig lange zangen lang leeft de lezer mee met de man die eindelijk thuis op Ithaka zijn plaats als vader, echtgenoot en vorst weer zal innemen. Met de Ilias in het achterhoofd, een verhaal vol macho’s en spierkracht, ontdekt de lezer in de Odyssee een andere wereld, die van volharding en denkkracht. Aanvaard met Odysseus de odyssee: de grote reis van elk mensenleven.

Quotes:
‘Lateurs vertaling leest soepel en vlot. De brede versregels van Homeros zijn vervangen door korte. Er zit veel vaart in, met af en toe mooie ritmische versnellingen en vertragingen.’ NRC Handelsblad - Guus Middag ****

'Lateurs versie is de veertiende integrale vertaling van de Odyssee in het Nederlands. Als u het mij vraagt, blijft van de vorige alleen de prozavertaling van M.A. Schwartz uit 1951 naast die van Lateur overeind. Heldere annotaties, een register van persoonsen plaatsnamen en een interessant nawoord van Emilie van Opstall vervolledigen Lateurs werk. U weet wat u te doen staat.' De Standaard - Luc Devoldere ****